Havranické vřesoviště

Havranické vřesovištěHavranické vřesoviště je oblast, kterou najdeme jihozápadním směrem od města Znojmo. Rozprostírá se na pravém břehu Dyje a ve východní části Národního parku Podyjí, nedaleko obce Havraníky. Vřesoviště je na mírně zvlněném žulovém vrcholku. Havranické vřesoviště je označováno jako největší svého druhu v oblasti Podyjí.

V dávné historii byly v těchto místech husté lesy, které byly v období středověku vykáceny a půda byla využita jako pastviny pro dobytek. Na pastvinách se začalo dařit vřesu a řadě teplomilných stepních rostlin. V současné době tu můžeme vidět keříky s vřesem, ale také jiné ohrožené druhy rostlin či živočichů. Unikátním živočichem, který obývá zdejší lokalitu je pavouk stepní rudý, který se zdržuje na zemi a nebo pod kameny. Oblast vřesoviště byla zařazena do I. zóny Národního parku a procházka touto lokalitou je možná pouze po značených cestách. Do oblasti vřesoviště se můžeme podívat také na kole, prochází tudy značená cyklistická trasa, vedoucí jihozápadním směrem ze Znojma. Dojedeme k severnímu okraji obce Popice a tady se vydáme severozápadním směrem a po malém okruhu přes vřesoviště dojedeme do obce Havraníky. Do okrajových částí vřesoviště se také vypravíme pěšky západním směrem z obce Havraníky a dále budeme pokračovat ke Gruberovu pramenu. Odtud se vydáme severním směrem podél toku řeky Dyje kolem míst zvaných Kamenné moře ( 374 m.n.m.). Z tohoto kopce je pěkný výhled dolů do údolí řeky Dyje a na nedalekou vodní plochu nádrže Znojmo.

Kde nás najdete?

Ubytování U Večeřů
obec Popice
okres Znojmo

Rezervace: +420 737 065 323
Počasí v regionuTipy na výlet

Děkanský chrám sv. Mikuláše

Děkanský chrám sv. MikulášeVýrazná znojemská dominanta, jež se vedle radniční věže uplatňuje téměř u všech pohledů na město. Zasvěcení sv. Mikuláši, patronovi obchodníků, souvisí s předměstskou kupeckou osadou zvanou Újezdec, která v okolí kostela existovala od konce 11. století. Jméno sv. Mikuláše se objevuje již na mincích znojemského údělného knížete Litolda.